Beatrice Hansson

Tornhagsparken Linköping 2009

Parken är högt placerad i landskapet och ligger i ett bostadsområde. Grundgestaltning designades av landskapsarkitekt Emilie Ireman och Beatrice Hansson. Förslaget förändrades och i nuvarande utformning finns fem skulpturer som har olika funktioner varav en är en gunga och en med rutchfunktion.

Uppdrag för Linköpings kommun

 

The parc is located high in the landscape in a residential area. The basic design was designed by landscape architect Emilie Ireman and Beatrice Hansson. The proposal was changed and in its current design there are five sculptures that have different functions, one of which is a swing and one with a slide function.

Assignment for Linköping Municipality