Beatrice Hansson

Tävling Konstnärlig gestaltning i stadens rum - Circles on demand