Beatrice Hansson

Förskolan Milstenen, Kalmar 2021

Figurerna och deras kusiner

I en liten skog bredvid förskolan Milstenen finns en gammal rest av en gärdsgård. Där har ett släkte levt i tusentals år. Nu har även barnen flyttat dit.

Det handlar om vår historia. Det handlar om livet…och döden. Det handlar om att höra till, känna sig delaktig. Det handlar om att vara olika och lika. Det handlar om skogen, den inte tillrättalagda. Det handlar om oss och vår vilja till att berätta. 

I gestaltningen ingår två skulpturer i smidd stålstång samt femton stenar gömda i skogen. På varje sten finns en handhuggen teckning i form av ett huvud.

 

english

The figures and their cousins

In a small forest next to the Milstenen preschool, there is an old remnant of a fenced yard. A family has lived there for thousands of years. Now the children have also moved there.

It's about our history. It's about life...and death. It's about belonging, feeling involved. It's about being different and equal. It is about the forest, the unorganized one. It's about us and our willingness to tell.

The design includes two sculptures in forged steel bars and fifteen stones hidden in the forest. On each stone there is a hand-carved drawing in the form of a head.