Beatrice Hansson

Remiseparken, Amager, Köpenhamn 2020

I den södra delen av parken är en lång snirklande skulptur placerad i en rumsligt storslagen allé. I trädrummet kommer barn och unga träna parkour. Skulpturen är säkerhetsklassad och ska fungera både som mötesplats och hängställe. När man befinner sig i skulpturen upplever man ett intrikat trassel som man ska ta sig igenom men på avstånd tecknar sig en linje elegant och lekfullt i luften. 

Skulpturen är 42 meter lång och som högst 3 meter och är gjord i rostfritt stålrör, 0,38 mm. Skulpturens sockel ska täckas av en svart gummigranulat, ett fallskydd.

Tillverkad av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Bogl arkitekter och Köpenhamns kommun.

 

In the southern part of Remiseparken is a long, spiraling sculpture placed in a spacious grand avenue. In the tree room comes kids and young people exercising parcour. The sculpture is safety-rated and should function as both a meeting place and a hangout. When you are in the sculpture you experience an intricate mess that you have to get through but at a distance, a line draws elegantly and playfully in the air.
The sculpture is 42 meters long and at most 3 meters high and it is made of stainless steel tube, 0.38 mm. The base of the sculpture should be covered with a black rubber granulate, a fall protection.
Manufactured by Henrik Brandt and Albin Karlsson. Assignment for Bogl Architects and the City of Copenhagen.