Beatrice Hansson

Knivsta stadspark 2015

Parken är ritad av Martin Ehn Hillberg och Jennie Månsson, White arkitekter, Uppsala. Skulpturen tillverkad av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Beställare Knivsta kommun

The park is designed by Martin Ehn Hillberg and Jennie Månsson, White Architects, Uppsala. The sculpture made by Henrik Brandt and Albin Karlsson. Comission for Knivsta municipality