Beatrice Hansson

Väntans torg, Vasaplan Umeå 2014

Projektet är en konstnärlig undersökning av Vasaplan i Umeå. Under fem dagar i september 2014 placerade vi ut 400 pallar på Vasaplan, som allmänheten välkomnades att använda.

Olika händelser med pallarna avlöste varandra; vissa planerade och utformade av oss och andra mer spontana aktiviteter som gav medborgarna möjlighet att själva förändra platsen.                                                         Vårt mål var att försöka förstå hur händelser och fysiska tillägg på platsen förändrar hur vi ser på den, på hur man kan använda platsen och undersöka hur medborgarna kan medverka till stadens konkreta utveckling på andra sätt än vi är vana vid i våra demokratiska planeringsprocesser.

Undersökningen ligger till grund för en stor ombyggnad och förnyelse av Vasaplan i en nära framtid. Uppdraget är ett samverkans projekt utformat av Umeå kommun och Statens Konstråd i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och Designcentrum.

I samarbete med Göran Lindberg och Åsa Drougge på Nivå landskapsarkitektur AB