Beatrice Hansson

Hammarskolan, Kristianstad 2014

En rumslig gestaltning av Hammarskolan innehållande fyra skulpturer inramade av oganiskt böjda stålrör. En böljande linjeteckning tar tag i hela skolgården. Skulpturerna är gjorda i olika material såsom sten, brons, betong, rep och stålrör. De kan med sina olikheter representera olika saker i barnens fantasi. Vi ville att barnens miljö skulle vara en annorlunda plats. I samarbete med Annika Oskarsson och Thomas Nordström.

Uppdrag för Kristianstads kommun

 

A spatial design of the Hammar School containing four sculptures framed by organically curved steel tubes. A rolling line drawing takes hold of the entire school yard. The sculptures are made of different materials such as stone, bronze, concrete, rope and steel pipes. With their differences, they can represent different things in the children's imagination. We wanted the children's environment to be a different place. In collaboration with Annika Oskarsson and Thomas Nordström.

Mission for Kristianstad Municipality