Beatrice Hansson

Frodeparken, Uppsala 2013

Frodeparken är centralt belägen nära tågstationen i Uppsala. Parken är långsträckt och går som ett stråk mellan ett äldre bostadsområde och ett nybyggt kvarter. Min skulptur tecknar en linje som visuellt trasslar in sig, och med passager som formmässigt träder fram beroende på vart man står. Skulpturen är också gjord för barn och unga att klättra och hänga i.

Skulpturen är ca 14 m lång och 1,80 m hög. Material är rostfritt stålrör.

Parken är ritad av landskapsarkitekt Cecilia Jarlöv. Skulpturen har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Uppsala kommun.

 

The Frodeparken is centrally located near the train station in Uppsala. The park is elongated and runs like a stretch between an older residential area and a newly built block. My sculpture draws a line that visually entangles itself, and with passages that form according to where you stand. The sculpture is also made for children and young people to climb and hang in.

The sculpture is about 14 m long and 1.80 m high. Material is stainless steel pipe.

The park is designed by landscape architect Cecilia Jarlöv. The sculpture was made by Henrik Brandt and Albin Karlsson. Assignment for Uppsala Municipality.