Beatrice Hansson

Charlotte Ammundsens Plads, Köpenhamn 2008

En plats centralt i staden. Mitt emellan två kvarter, nära Norreport i Köpenhamn har arkitekt Mogens Morgen, 1:1 Landskab, skapat en mötesplats för barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Jag har gjort en skulptur som står i samklang med det övriga uttrycket på platsen. Skulpturen är gjord i tre lager som bildar ett mönster. Den är ca 1,70 hög och 4 meter bred