Beatrice Hansson

"Den andre" 1998

Utställning på Gamla Riksarkivet 1998 under Stockholms kulturhuvudstadsår.

I utställningen visas bl a ett videoverk där jag har interjvuat ett antal personer som får svara på frågan: Kan du beskriva en person du älskar och varför denna person är älskansvärd?
I utställningen visades också två andra videoverk.