Beatrice Hansson

"Den andre" 1998

Utställning på Gamla Riksarkivet 1998 under Stockholms kulturhuvudstadsår.

I utställningen visas bl a ett videoverk där jag har interjvuat ett antal personer som får svara på frågan: Kan du beskriva en person du älskar och varför denna person är älskansvärd?
I utställningen visades också två andra videoverk.

"The Other" 1998
Exhibition at the Old National Archives 1998 during the Capital Culture year in Stockholm.

The exhibition includes a video work where I have interviewed a number of people who can answer the question: Can you describe a person you love and why this person is lovable?
The exhibition also featured two other video works.