Beatrice Hansson

Elevation 2006

Utställning på Galleri ID:I 2006. Utställningen visar en triptyk, där en ritning av en trappa positionerar förhållandet mellan bilden av de svarta och bilden av de transparenta "fläckarna". Slumpvisa påståenden har sin motvarighet i den andra bilden.
Verket består av tätt ihopsatta glasskivor, 50x50 där bilderna är gjorda med svart lackfärg, tusch, epoxylim