Beatrice Hansson

"VAR DAG" 1995

Utställning på Galleri Enkehuset 1995

I verket "VAR DAG" gjöt jag en betongkub och skrev om det som då var mitt liv varje dag i 2,5 år. Gestaltningen utgick från min lägenhet skala 1:2, där betongkonstruktion visas tillsammans med texten.

På Galleri Stefan Andersson, Umedalen skulptur 1996, visades verket uppbyggt utifrån gallerirummets form. Texten motsvaras av betongkonstruktionens form.
På ÖSKG Baskemölla 1996 tillsammans med Pelle Hansson visade jag konstruktionen uppsatt som ett "galler", en struktur placerad över hela rummet.