Beatrice Hansson

"VAR DAG" 1995

Utställning på Galleri Enkehuset 1995

I verket "VAR DAG" gjöt jag en betongkub och skrev om det som då var mitt liv varje dag i 2,5 år. Gestaltningen utgick från min lägenhet skala 1:2, där betongkonstruktion visas tillsammans med texten.

På Galleri Stefan Andersson, Umedalen skulptur 1996, visades verket uppbyggt utifrån gallerirummets form. Texten motsvaras av betongkonstruktionens form.
På ÖSKG Baskemölla 1996 tillsammans med Pelle Hansson visade jag konstruktionen uppsatt som ett "galler", en struktur placerad över hela rummet.

"VAR DAG" 1995
Exhibition at Gallery Enkehuset 1995

In the work "VAR DAG" (Every day) I poured a concrete cube and wrote about what was my life every day for 2.5 years. The design was based on my apartment, scale 1:2, where concrete construction is shown together with the text.

At Gallery Stefan Andersson, Umedalen sculpture in 1996, the work was shown based on the shape of the gallery room. The text corresponds to the shape of the concrete structure.
At ÖSKG Baskemölla in 1996 together with Pelle Hansson, I showed the construction set up as a "grid", a structure placed all over the room.