Beatrice Hansson

"Villa Hansson eller Man blir inte karl förrän man bygger sitt eget hus" 2000

 

Verket byggde på min fars liv där han i 23 år bygger ett hus där allt blir fel. I verket ingick en text, ett fotografi, en relationshandling ritat av en arkitekt och ett hus skala 1:10.

Min installation ingick som en del i samarbetsprojektet Loving at home. Utställning på Edsvik konst och kultur, 2000

 

"Villa Hansson or You will not become a man until you build your own house" 2000
 

The work was based on my father's life where he for 23 years is building a house where everything goes wrong. The work included a text, a photo, architectural drawings and a house in scale 1:10.

My installation was part of the collaboration project Loving at home. Exhibition at Edsvik Art and Culture, 2000