Beatrice Hansson

Jägarvallens förskola, Östersund 2018

Välkomstkommittén

Mitt förslag till förskolan handlar om fyra figurer som möter barnen varje morgon. Barnen ser de på avstånd teckna sig mot himlen. Från ett visst håll framstår uttrycket klart och tydligt, från ett annat  ett virrvarr av linjer. Som delaktiga i en teater med olika roller tänker jag mig att de står och välkomnar barnen när de kommer på morgonen. Föreställningen och dagen kan börja.

Uppdrag för Östersunds kommun

 

The welcoming Committee

My proposal for the preschool is about four characters who meet the children every morning. The children see them from a distance drawing towards the sky. From a certain point the expression is clear, from another a jumble of lines. As a participant in a theater with different roles, I imagine that they stand and welcome the children when they come in the morning. The performance and the day can begin.

Assignment for the municipality of Östersund