Beatrice Hansson

Råcksta 2014

Skulptur på modellerad mark med blå gummigranulat.

Landskapsarkitekt Gudrun Rabenius, Landskapslaget. Fotograf Nina Broberg


Sculpture on modeled ground with blue rubber granules.

Landscape Architect Gudrun Rabenius, Landscape Team. Photographer Nina Broberg