Beatrice Hansson

Månsagårdens förskola, Kristianstad 2012

Labyrintisk liten konstruktion av skärmar i plåt målade i olika gröna och gula toner. Skärmarna har perforerats med hål i olika mönster. En liten skulptur, en droppe av brons är placerad i rumsligheten som bildas i labyrinten.

Samarbete med Thomas Nordström och Annika Oskarsson för Månsagårdens förskola, Kristianstad.

Labyrinthic small construction of screens in sheet metal painted in different green and yellow tones. The screens have been perforated with holes in different pattern. A small sculpture, a drop of bronze is placed in the spatiality that is formed in the maze.

Collaboration with Thomas Nordström and Annika Oskarsson for Månsagården's preschool, Kristianstad.