Beatrice Hansson

Line by Line 2011

Utställningen Line by Line curerades av Anne Klontz och visades i en fastighet i Luma industriområde, Hammarby Sjöstad. Mitt verk har samma titel och består av nio glasskivor bemålade med tusch på baksidan. Linjerna är gjorda för hand och har olika täthet. Med tre skikt av glas uppstår en djupverkan och när man rör sig i rummet vibrerar linjerna. Blicken har svårt att fokusera. Glasens spegeleffekt är central. Här skapas en bild i bilden. Den förändras beroende var man står. Storlek: 4,50 x 1,50

 

Line by Line 2011

The exhibition Line by Line was curated by Anne Klontz and displayed in a property in the Luma industrial area, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

My work has the same title and consists of nine sheets of glass painted with ink on the back. The lines are made by hand and have different densities. Three layers of glass create a profound effect and as you move around the room the lines vibrate. The eyes have a hard time focusing. The mirror effect of the glass is central. Here, an image is created in the image. It changes depending on where you stand.

Size: 4.50 x 1.50 meters