Beatrice Hansson

Charlotte Ammundsens Plads, Köpenhamn 2008

En plats centralt i staden. Mitt emellan två kvarter, nära Norreport i Köpenhamn har arkitekt Mogens Morgen, 1:1 Landskab, skapat en mötesplats för barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Jag har gjort en skulptur som står i samklang med det övriga uttrycket på platsen. Skulpturen är gjord i tre lager som bildar ett mönster.

Den är ca 1,70 hög och 4 meter bred

 

Between two blocks, in the city center near Norreport in Copenhagen, architect Mogens Morgen, 1: 1 Landscape, has created and a meeting place for children, young people, parents and other adults. I have made a sculpture that is in harmony with the other expression on the site. Sculptures are made in three layers that form a pattern.

It is about 1.70 high and 4 meters wide