Beatrice Hansson

Hållplats Luma, tvärbanan, Hammarby sjöstad 2000

Skissförslag för SL. Förslaget beskriver en järnkonstruktion som löper över hela perrongen på hållplatsen Luma i Hammarby sjöstad. En installation av lysrör är placerade på konstruktionen. På perrongen finns ett väntrum i glas med tunna järnprofiler.

Förslaget är ej uppfört.

 

Sketch proposal for SL, Storstockholm's local traffic. The proposal describes a gigantic iron structure with fluorescent lamps that runs throughout the platform at Luma stop in Hammarby sjöstad. The platform has a waiting room in glass with thin iron profiles.

The proposal has not been implemented