Beatrice Hansson

Elevation 2006

Utställning på Galleri ID:I. Utställningen visar en triptyk, där en ritning av en trappa positionerar förhållandet mellan bilden av de svarta och bilden av de transparenta "fläckarna". Slumpvisa påståenden har sin motvarighet i den andra bilden.
Verket består av tätt ihopsatta glasskivor, 50x50 där bilderna är gjorda med svart lackfärg, tusch, epoxylim

 

Exhibition at Gallery ID:I. The exhibition shows a triptych, where a drawing of a staircase positions the relationship between the image of the blacks and the image of the transparent "spots". Random statements have their counterpart in the other picture.
The work consists of tightly assembled glass sheets, 50x50 where the pictures are made with black paint, ink, epoxy glue