Beatrice Hansson

Fotograf Anders Thessing
1/2

KONTURER, ID:I Galleri 2024

2020 invigdes en 42 meter lång skulptur av Beatrice Hansson i Remiseparken på Amager i
Köpenhamn. I ett utsträckt vindlande virrvarr i rostfritt stålrör svingar sig barn i en
parkourliknande aktivitet. För den som befinner däri, tecknar stålröret en glänsande kontur
mot skyn. Det är lekfullt och storslaget - i en skala fjärran det till ytan begränsade gallerirum
där Hanssons utställning nu presenteras.
Litet blir stort. Stort blir litet. Ett förvandlingsnummer som Hansson intresserar sig för.
Överväganden inför varje sammanhangs rumslighet och förutsättningar. Utställningens två
skulpturer är råare och mindre insmickrande i sitt utförande än tidigare. De redovisade
svetsfogarna blir ett ornament, men berättar också något om det avancerade hantverk och
bearbetning av materialet som ligger bakom såväl den slutna formens sammanfogade delar,
som transformationen i skala och uttryck. Hanssons förlagor i ståltråd arbetas fram intuitivt
och kan vara närmare hundra till antalet, när hennes stränga urval tar vid i sökandet efter
uttryck som låter sig omvandlas till något större, där de förblir formmässigt intressanta.
Med tuschteckningarna rör sig Hansson i förhållandevis ny terräng. Med metodiskt allvar och
upprymd nyfiket utforskar hon materialets beskaffenhet och möjligheter, tillägnar sig
förståelsen för de unika pappersarkens varierande och individuella förmåga att absorbera
vattnet och tuschen. Dynamiken mellan kontroll och slumpmässighet avspeglas i bilderna som
vibrerar i sin konturer och aktiverar ögats och medvetandets eviga sökande efter det mänskligt
igenkännbara.
Vad vi än ser - i figurernas intensiva svärta och finstämda gråskalor, eller i skulpturen som
nonchalant lutar sig mot galleriväggen – så är Hanssons existentiellt laddade arbeten inte
direkt befriade från humor.

Pia Kristoffersson