Beatrice Hansson

Grundskolan Forskaren, Eskilstuna 2021-22

Sökvägen

Från skolans namn Forskaren utgår en blänkande silvrig linje, en linje som tecknar över stora delar av fasaden, ett ornament oberoende mönstersättningen på teglet. En snirklande och krokig kunskapsväg, en väg att hålla sig till och att avvika ifrån.

Vägen kan se olika ut för oss människor. Jag tänker mig att Sökvägen ska ses som en metafor för den väg som handlar om kunskap, som mynnar ut i ett större vetande. Detta kan bli skolans emblem, synlig för alla, en logga för skolans inriktning och sätt att se på kunskap. Fri och vindlande, men formulerad och distinkt, en form som man tar avstamp ifrån. Fasaden ska ha en kommunikativ prägel, något som går att känna igen, som sätter skolan på plats, som definierar den. Ornamentet har en sådan attityd tänker jag. Symbolbärande.

Mått ca 20 x 20 meter