Beatrice Hansson

Råcksta 2014

Skulptur på modellerad mark med blå gummigranulat. Landskapsarkitekt Gudrun Rabenius, Landskapslaget. Fotograf Nina Broberg