Beatrice Hansson

Angereds närsjukhus, 2015

En skulptur har en form som i sina konturer kan liknas vid ett berg. Från ovan ser den ut att vara ett berg utritat som på en topografisk karta. Man klättrar på linjerna tills man kommer till toppen. Här får man överblick.

Storlek 3,20 x 2,80 x 1,50 meter. Uppdrag för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen