Beatrice Hansson

Jag arbetar med utställningsverksamhet och i offentliga sammanhang med konst eller i projekt med gestaltning i samarbete med arkitekter och landskapsarkitekter.  

Jag tycker om samarbeten där alla som är inblandade vill nå samma mål fast på olika sätt, att människors miljöer blir bra att vara i. Från mitt perspektiv också en miljö som känns annorlunda och speciell. Jag arbetar med skulptur, med ljus, rörelse, i material som passar utomhus. Jag är intresserad av funktion och av hur människor kan mötas och min kompetens kompletterar andra yrkeskompetenser. Mitt arbete sker utifrån en analys av platsen och dess förutsättningar och det formulerade uppdraget och handlar om koncept och idéarbete men också om att fysiskt skapa miljöer, ofta med hantverksmässiga kvalitéer. Jag har arbetat med många olika typer av uppdrag och har lång erfarenhet av storskaliga, rumsliga projekt. Jag arbetar i material som fungerar bra i offentliga miljöer och har under åren utvecklat många samarbeten med duktiga hantverkare. Varje uppdrag har en egen inneboende logik som framkallas i en fördjupad analys. Det intresserar mig. Hur förhålla sig till plats, funktion och omgivning, arkitektur, flöden, människor? Komponenter som gör uppdraget, som gör skillnader. Vad vill man här, vad är meningsfullt, vad behövs? Pragmatiska frågor men som också är kopplade till min praktik, vad kan jag tillföra som ingen annan kan? Här följer ett arbete i ateljén med konstnärliga undersökningar, där form, material, mening och innehåll är viktiga komponenter. Detta arbete ska sen tillbaka in i projektet och stämma med allt det andra. Men saker som är viktiga är ljus, reflektion, form, skugga, lekfullhet, skönhet, att blicken inte tröttnar. Mina skulpturala verk kan ha flera funktioner, inte bara är att titta på, utan också att klättra i, vara i med sin kropp. Den fysiska upplevelsen och erfarenheten är ett annat sätt att förstå skulptur på. Mina verk fungerar därför bra i miljöer för barn och ungdomar. De kan beroende på sin komplexitet utmana den som klättrar att utveckla både styrka och balans. De fungerar också som en social skulptur, att vara i, hänga i. Tillsammans.

I min egen konstnärliga produktion arbetar jag med ett berättande i installationer med skulptur och bild i olika material, och i tidiga arbeten också med text och video/film. Flera arbeten och utställningar har handlat om tid, görandet, repetition och ett intresse för en process. Numera handlar det också om ett sökande i material som i sig kan ha en utsaga. Det är inte alltid helt uppenbart. Det kan handla om att hitta en bild som finns där men är svår att skönja, böja en stålstång till en form, att sy på maskin och låta intuition styra, ofta i massproducerade, vardagliga material som har en funktion, som i sin miljö väntar på att få bli något. Stålstången igen, den mönstrade plywoodskivan, tråden, nålen, frigoliten, glaset. Det kanske handlar om en vanlig konstnärlig praktik men för mig har den lagar och restriktioner som på ett sätt är ganska stränga. Först. Sen låter jag konceptet styra hur stränga de ska vara. Det visar sig till slut att allt är ganska öppet då sökandet efter mening är större, ett starkt existentiellt behov.

Jag driver tillsammans med 25 konstnärer Galleri ID:I, Stockholm.

 

 

LÄNKAR

www.idigalleri.org

POSTADRESS

Tengdahlsgatan 22
116 41 Stockholm
Sweden

TELEFON, FAX OCH E-POST
Mobil: 0046 (0)707 41 00 25
E-post: beahansson@hotmail.com