Beatrice Hansson

Hammarskolan, Kristianstad 2014

En rumslig gestaltning av Hammarskolan innehållande fyra skulpturer inramade av oganiskt böjda stålrör. Skulpturerna är gjorda i olika material såsom sten, brons, betong, rep och stålrör. De kan med sina olikheter representera olika saker i barnens fantasi. Vi ville att barnens miljö skulle vara en annorlunda plats. I samarbete med Annika Oskarsson och Thomas Nordström.