Beatrice Hansson

Frodeparken, Uppsala 2013

Frodeparken är centralt belägen nära tågstationen i Uppsala. Parken är långsträckt och går som ett stråk mellan ett äldre bostadsområde och ett nybyggt kvarter. Här är min skulptur placerad, 14 meter lång. 

Uppdrag för Uppsala kommun. Parken är ritad av landskapsarkitekt Cecilia Jarlöv. Skulpturen har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson