Beatrice Hansson

Sagoskogens förskola, Huddinge 2012

Små, små hus är placerade som en liten by i ett skogsparti på förskolan. Husen har olika form och funktion. De är gjorda i trä. Taken har olika färger och gjorda hantverksmässigt i plåt.

I samarbete med Maria Johansson. Uppdrag för Huge fastigheter