Beatrice Hansson

Sagoskogens förskola, Huddinge 2012

Små, små hus är placerade som en liten by i ett skogsparti på förskolan. Husen har olika form och funktion. De är gjorda i trä. Taken har olika färger och gjorda hantverksmässigt i plåt.

I samarbete med Maria Johansson. Uppdrag för Huge fastigheter

 

Small, small houses are placed as a small village in a forest area at the preschool. The houses have different shape and function. They are made of wood. The roofs have different colors and are made in sheet metal.

In collaboration with Maria Johansson. Assignment for Huge real estate