Beatrice Hansson

Untied Notions 2012

Utställningen visade verk av 37 gamla och nya medlemmar. se galleriets hemsida, www.idigalleri.org

Mitt verk är en yta av ornamentglas ihopsatta som ett ornament, en fasad, ett raster. Ytan är inspirerad av husfasader som präglar stadens estetik. Resultatet här blir något helt annat. Ornamentglasets funktion handlar om att hindra insyn. Här appliceras glasen dikt an mot en vägg. Mönstret, den lilla reliefen på glaset blir själva meningen. Tillsammans med ljus blir ytan  smärtsamt vacker.

 

Untied Notions 2012

The exhibition featured works by 37 old and new members. see the gallery's website, www.idigalleri.org

My work is a surface of ornamental glass assembled as an ornament, a facade, a grid. The surface is inspired by house facades that characterize the city's aesthetics. The result here is something completely different. The function of the ornament glass is to obstruct transparency. Here the glass is applied tightly against a wall. The pattern, the little relief on the glass becomes the meaning itself. Together with light, the surface becomes painfully beautiful.