Beatrice Hansson

Untied Notions 2012

Utställningen visade verk av 37 gamla och nya medlemmar. se galleriets hemsida, www.idigalleri.org

Mitt verk är en yta av ornamentglas ihopsatta som ett ornament, en fasad, ett raster. Ytan är inspirerad av husfasader som präglar stadens estetik. Resultatet här blir något helt annat. Ornamentglasets funktion handlar om att hindra insyn. Här appliceras glasen dikt an mot en vägg. Mönstret, den lilla reliefen på glaset blir själva meningen. Tillsammans med ljus blir ytan nästan smärtsamt vacker.