Beatrice Hansson

Tornhagsparken Linköping 2009

Parken är högt placerad i landskapet och ligger i ett bostadsområde. Grundgestaltning designades av landskapsarkitekt Emilie Ireman och Beatrice Hansson. Förslaget förändrades och i nuvarande utformning finns fem skulpturer som har olika funktioner varav en är en gunga och en med rutchfunktion.

Uppdrag för Linköpings kommun