Beatrice Hansson

Tävling Konstnärlig gestaltning i stadens rum - Circles on demand

Mitt förslag som 3D skissen visar är en skulptur och en klätterställning. Den är uppbyggd av cirklar i en komplicerad struktur där cirklarna har olika storlekar som sammanfogas vertikalt, med horisontella ben. Ett intrikat mönster uppstår och gör den intressant att titta på. Vid mörker kan belysning förstärka mönstret och ge skuggor på mark.

Jag tänker att denna struktur/skulptur kan fungera som en mötesplats. Ett ställe dit man lockas, både vuxen och som barn. Den skulle fungera i en urban miljö, dock lite svårplacerad för alla platser är redan ”möblerade”, och den kräver sitt utrymme på grund av sin storlek. Och jag vill att den ska vara stor. Man kan tänka,  en placering omgärdat av hus, mitt i staden, mitt i en ström av människor att den skulle kunna fungera fint, både som skulptur på torg och med en funktion att klättra och röra sig i.

Idén om konst får här en vidare mening som jag tycker om. Det är också roligt att betrakta något som pågår, en aktivitet, att vara åskådare. Jag tycker Björns Trädgård med skateboardbanan är ett utmärkt exempel på hur alla förbipasserande inte kan låta bli att stanna för att titta på.

Gärdet eller Hagaparken är båda platser som skulle kunna fungera alldeles utmärkt. Jag har även tänkt på Humlegården, Vitabergsparken eller Barnängsparken, som mer centralt belägna parker.

Beroende på var man placerar denna struktur får platsen ett nytt värde och skulpturen formas utifrån platsens förutsättning. Var i staden finns ett behov av en skulptur som samlar människor till aktivitet?

Storleken på cirklarna varierar från 30 cm i diameter upp till 1,30 m. Höjden varierar också men är som högst 2,20 m. Ibland finns flera lager av ringar som man klättrar sig igenom, ibland enstaka. Vissa punkter är höga där man kan komma upp och få överblick.

Materialet är rostfritt rundjärn 38 mm tjockt. Det är ett material som står sig och är underhållsfritt. Formen och storleken är här bestämd men kan givetvis ändras beroende på var den placeras. I kuperad terräng eller på plan yta. På mark runt om föreslår jag gummigranulat, sand eller bark, detta också i förhållande till var den placeras… i park eller i den hårdgjorda stadsmiljön.