Beatrice Hansson

Hammarbyterassen, Hammarby sjöstad 2009

En lång slingrande, oregelbunden spiral samt åtta ”blommor” placerade på två platser i parken. Skulpturerna är tänkta för de något äldre barnen och blommorna fungerar som hängställe högt upp.

Skulpturerna tillverkas av Henrik Brandt och Albin Karlsson

Uppdrag för Stockholms kommun i samarbete med landskapsarkitekt Åsa Drougge, som ritat parken, Nivå Landskapsarkitektur AB.