Beatrice Hansson

Kristinebergs strandpark, Stockholm 2008

I Kristineberg har man byggt en ny stadsdel och en stor offentlig park. I en del av parken finns en 37 meter lång skulptur, dold i en prunkande, djungelliknande miljö med mycket växter, bark, bambu och stora stammar. En skelettliknande konstruktion som påminner om ett enormt uråldrigt djur. En rumslighet att krypa in i och balansera på. Här är också bilder från processen och när det är klart, från platsen. Jag gör skulpturer utifrån projekt där landskapsarkitekten och jag diskuterar behov och funktion. Varje skulptur har sin egen karaktär och ser helt olika ut i de olika uppdragen. 

Skulpturerna tillverkas av Henrik Brandt och Albin Karlsson

Uppdrag för Stockholms kommun i samarbete med Sydväst Landskapsarkitekter, Malmö

 

In Kristineberg in Stockholm a new district and a large public park is built. In one part of the park there is a 37 meter long sculpture, hidden in a sparkling, jungle-like environment with lots of plants, bark, bamboo and large trunks. A skeleton-like structure reminiscent of a huge ancient animal. A spatiality to crawl into and balance on. Here are also pictures from the process and when it's done, from the site. I make sculptures based on projects where the landscape architect and I discuss needs and functions. Each sculpture has its own character and looks completely different in the different assignments.

The sculptures are manufactured by Henrik Brandt and Albin Karlsson

Assignment for Stockholm municipality in collaboration with Southwest Landscape Architects, Malmö