Beatrice Hansson

Kvarteret Oasen, Esplanaden, Sundsvall 2008

En axel från norr till söder skär centralt genom staden, Esplanaden. På en del av denna ville man skapa en lekfull mötesplats. Mitt förslag var en helhetsgestaltning med två skulpturer, attraktiva för barn och ungdomar att vistas, hänga och klättra i. Solen eller en belysning förstärker skulpturens visuella kvalitet, skuggor komplicerar och bildar ett intrikat mönster. På varje sida längs hela gatan, en lång böljande bänk med ett starkt formmässigt, skulpturalt uttryck. Den fungerar som både bänk och staket, vars sittytor förändras både på utsida och på insida. Bänkens längd på båda sidor är cirka 70 meter.

Bänken är utvecklad och gjord i samarbete med arkitekt Martin Hedenström och designer och snickare Nike Karlsson. Skulpturerna har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Sundsvalls kommun

 

An axis from north to south cuts centrally through the city, the Esplanade. Part of this was to create a playful meeting place. My proposal was an overall design with two sculptures, attractive for children and young people to stay, hang and climb in. The sun or lighting enhances the visual quality of the sculpture, shadows complicate and form an intricate pattern. On each side along the entire street, a long rolling bench with a strong, sculptural expression. It functions as both a bench and a fence, whose seating surfaces change both on the outside and on the inside. The length of the bench on both sides is about 70 meters.

The bench is developed and made in collaboration with architect Martin Hedenström and designer and carpenter Nike Karlsson. The sculptures have been made by Henrik Brandt and Albin Karlsson. Assignment for Sundsvall Municipality