Beatrice Hansson

Kvarteret Oasen, Esplanaden, Sundsvall 2008

En axel från norr till söder skär centralt genom staden, Esplanaden. På en del av denna ville man skapa en lekfull mötesplats. Mitt förslag var en helhetsgestaltning med två skulpturer, attraktiva för barn och ungdomar att vistas, hänga och klättra i. Solen eller en belysning förstärker skulpturens visuella kvalitet, skuggor komplicerar och bildar ett intrikat mönster. På varje sida längs hela gatan, en lång böljande bänk med ett starkt formmässigt, skulpturalt uttryck. Den fungerar som både bänk och staket, vars sittytor förändras både på utsida och på insida. Bänkens längd på båda sidor är cirka 70 meter.

Bänken är utvecklad och gjord i samarbete med arkitekt Martin Hedenström och designer och snickare Nike Karlsson. Skulpturerna har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Sundsvalls kommun