Beatrice Hansson

Räddningsverket, Stockholm 1997

Den statliga institutionen Räddningsverket ligger 30 meter under jord vid Johannes kyrka i Stockholm.

Mitt uppdrag bestod i att arbeta med personalens matsal och vilorum. Byggnaden saknar befintligt ljus och mycket forskning lades ned på ljussättning av arbetsplatsen.
En upprepad form, en femhörning i relief, svagt infärgad i gula och blå toner, gjuten i polyesterplast och uppsatt i olika formationer på glasskivor, får genom en ljussättning ett intressant och föränderligt uttryck. Personalen får, på grund av den miljön man arbetar i, en slags kompensation för bristen på dagsljus.

Uppdrag för Statens Konstråd, 1997

 

The State Department of the Rescue Agency is 30 meters under ground at Johannes Church in Stockholm.

My assignment consisted of working with the staff's dining room and rest room. The building lacks existing light and a lot of research was put into lighting the workplace.
A repeating shape, a pentagon in relief, slightly colored in yellow and blue tones, cast in polyester plastic and set in different formations on glass sheets, gives an interesting and changing expression through lighting. Due to the environment in which the staff work, they receive some kind of compensation for the lack of daylight.

Assignment for the Swedish Arts Council, 1997