Beatrice Hansson

Räddningsverket, Stockholm 1997

Räddningsverket ligger 30 meter under jord vid Johannes kyrka. Uppdraget bestod av att göra något i personalens matsal och vilorum. Byggnaden saknar befintligt ljus och mycket forskning lades ned på ljussättningen av arbetsplatsen. Min idé handlar om att genom ljussättning få en upprepad form, femhörningen, att upplevas föränderlig.
Femhörning är av gjuten svagt infärgad polyesterplast i gula och blå toner och limmad på skjutbara glasskivor på en 11 meter lång vägg.                           Uppdrag för Statens Konstråd, 1997