Beatrice Hansson

Liljehomstorget, Stockholm 2000-2011

 Att gestalta en offentlig plats handlar om att lösa behov, synliggöra, tydliggöra och ladda den med syfte att skapa förutsättningar för stadens liv. Förutsättningslösa rum för livet självt, som vi inte vet något om. Det handlar om att skapa ett torg som lever kvar i minnet och som poängterar torgets egenvärde som mänsklig mötesplats i det offentliga rummet.                                              

Liljeholmen är den fjärde största kommunikationspunkten i Stockholm. Mycket människor rör sig här varje dag. Här finns ett kommersiellt centrum med en galleria i tre plan.

Vi har velat skapa ett torg med en stark identitet. Sergelstorg och Vällingby är sådana platser, med ett kraftigfullt ornament i mark. Liljeholmen har ett ornament av stora blommor som en intarsia.                                                                                                                                                                              

På torget finns cirkulära rumsliga sittplatser vars bakstycken är välvda plåtar målade i två gröna nyanser. Dessa är perforerade av tusentals hål i olika stora cirklar. Dessa släpper fint igenom ljus. Träd har  planterats som om de vore slumpvis utslängda.

Den mer långsträckta delen av torget finns ett tak, tanken var i början för torghandel. Taket har olikfärgade tonade och blästrade rutor som korresponderar mot den oregelbundna pelarraden. Bänkar i olika längd är placerade runt och under taket.                                                                

Kommunikationen mellan den andra ingången till tunnelbanan, bussarna på andra sidan och tvärbanan har krävt att inget får hindra passagen och kollektivbytena, av det stora flödet av människor. Gatstenens och markbeläggningens utformning längs gångstråket har därför en medvetenhet i detaljer, en slags exklusivitet. Här och där har en ljusslinga, ett streck av ljus, som då och då ändrar färg, olika för olika årstider. En subtil dekoration som kräver lite uppmärksamhet.

Parallellt uppdrag där tre kontor tävlade år 2000. I samarbete med Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur AB.                                                                                                                              

Uppdraget pågick 2000-2011