Beatrice Hansson

Magistratparken, Malmö 2003

Efter diskussioner om barn och barns lek och närvaro i stadsrummet bestämde vi att leken ska vara fullt synlig och närvarande i stadens flöde. Vi placerade leken och skulpturerna nära Malmö konsthall, så att man kan se barnen och skulpturerna från gaveln i stora salen. Här uppstod alltså något; man kan vara konstälskare och få ihop det med barnens intressen. Konsthallen har fått fler barnfamiljer som besökare. Incitamentet för en mötesplats blev här möjlig på flera plan. I parken finns sex skulpturer i olika svårighetsgrader. Dessa används även av vuxna som träningsredskap.

Skulpturerna har tillverkats av Henrik Brandt och Albin Karlsson. Uppdrag för Malmö Kommun 2003 i samarbete med landskapsarkitekt Camilla Andersson