Beatrice Hansson

Fysikum, Lunds Universitet 2001

I botten på det fem våning höga huset finns en ca 2.5 meter hög och 50 meter lång betongmur. Innanför den en meter tjocka väggen utförs experiment som handlar om förbränningsteknik. Uppdraget bestod av att hitta ett sätt att göra den långa betongväggen varierad och intressant.

Verket består av åtta glasskivor placerade på muren med en blästrad och målad databearbetad ritning. Ritningarna beskriver olika detaljer från en bodybuildingmaskin, som vid användning utgör en annan typ av förbränning kopplad till kroppen. Glasbilderna hänger med distans från vägg så skuggor uppstår när tillhörande spotlights tänds.

Byggnaden är ritad av arkitekt Lars Wesén.

Uppdrag för Statens Konstråd på Lunds Universitet, Fysicum, Förbränningsteknik 2001

 

 

english:

At the bottom of the five-storey house is an approximately 2.5 meter high and 50 meter long concrete wall. Inside the one-meter-thick wall, experiments are conducted on combustion technology. The assignment consisted of finding a way to make the long concrete wall varied and interesting.

The work consists of eight glass panels placed on the wall with a blasted and painted data-processed drawing. The drawings describe various details from a bodybuilding machine, which when used constitute another type of combustion connected to the body. The glass picture frame hangs with distance from the wall so shadows arise when the associated spotlights come on.

The building was designed by architect Lars Wesén.

Assignment for the Swedish Arts Council at Lund University, Physics, Combustion Technology 2001