Beatrice Hansson

Fysikum, Lunds Universitet 2001

I botten på det fem våning höga huset finns en ca 2.5 meter hög och 50 meter lång betongmur. Innanför den utförs experiment som handlar om förbränningsteknik. Uppdraget bestod av att hitta ett sätt att göra den långa betongväggen varierad och intressant.

Verket består av åtta glasskivor placerade på muren med en blästrad och målad databearbetad ritning. Ritningarna beskriver olika detaljer från en bodybuildingmaskin och hänger med distans från vägg så skuggor uppstår när tillhörande spotlights tänds.

Byggnaden är ritad av arkitekt Lars Wesén.

Uppdrag för Statens Konstråd på Lunds Universitet, Fysicum, Förbränningsteknik 2001